Tìm hiểu 15 chiếc iPhone đã thay đổi cả thế giới

27 Comments

Leave a Reply
  1. Dù ko xài ip chỉ toàn xài htc. Nhưng mình thích nhất là con Ip6. Nếu mua thêm chiếc nữa thì mình sẽ mua ip6. vì nó gọn và khác với các đời ip trước và sau rõ rệt. :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − two =